Skip to content

Pobierz Excel Viewer za darmo

Nazwa: Excel Viewer
Kategoria: Przeglądarki Dokumentów
Wydawca: Microsoft
Licencja: Freeware (bezpłatna)

Excel Viewer

Excel Viewer umożliwia otwieranie, przeglądanie oraz drukowanie skoroszytów programu Excel, nawet jeśli nie jest on zainstalowany. Można również kopiować dane z Excel Viewer do innych programów. Nie można jednak edytować danych, zapisywać skoroszytów ani tworzyć nowych. Ten składnik do pobrania zastępuje Excel Viewer 97 i wszystkie jego poprzednie wersje. W programie można otwierać tylko pliki programu od Microsoftu(.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm i .xlw). Można też w nim otwierać pliki z obsługą makr (.xlsm, .xltm i .xlm), ale bez możliwości uruchamiania ich makr. Funkcje wersji 2010, takie jak wykresy przebiegu w czasie i fragmentatory, nie będą wyświetlane lub będą zamiast nich pojawiać się będą komunikaty informujące o tym, że nie można ich wyświetlić.

Pobierz teraz za darmo!