Skip to content

Pobierz Fresh View za darmo

Nazwa: Fresh View
Kategoria: Przeglądarki Grafiki
Wydawca: Freshdevices.com
Licencja: Freeware (bezpłatna)

Fresh View

Darmowy program służący do przeglądania i organizowania plików multimedialnych. Poza standardowymi funkcjami przeglądania zdjęć i odtwarzania plików audio i video, aplikacja umożliwia kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików, tworzenie galerii html, odtwarzanie multimediów i konwersję między formatami, a także drukowanie fotografii. Obsługiwane formaty plików: Formaty graficzne: Windows Bitmap (*.bmp), Windows Metafile (*.wmf,*.emf), JPEG Image (*.jpg,*.jpe,*.jpeg,*.jfif), CompuServe GIF Image (*.gif), Portable Network Graphic Image (*.png), Tagged Image File Format Image (*.tif,*.tiff), Photoshop Image (*.psd,*.pdd), TrueVision Image (*.tga,*.win,*.vst,*.vda,*.icb), Run Length Encoded Bitmap (*.rle), Device Independent Bitmap (*.dib), GFI Fax Image (*.fax), Encapsulated Postscript Image (*.eps), ZSoft Paintbrush Image (*.pcx,*.pcc), Word 5.x Screen Capture Image (*.scr), Alias/Wavefront Image (*.rla,*.rpf), SGI Images (*.sgi,*.rgb, *.rgba, *.bw), Portable Pixel Map Image (*.ppm), Portable Gray Map Image (*.pgm), Portable Bitmap Image (*.pbm), Autodesk Image (*.cel,*.pic), Kodak Photo-CD Image (*.pcd), Dr. Halo Image (*.cut), Paintshop Pro Image (*.psp) Formaty audio: WAVE Audio (*.wav), MP3 Audio (*.mp3), MIDI Audio (*.mid, *.midi, *.rmi), Vorbis Ogg Audio (*.ogg), AIFF Audio (*.aif, *.aifc, *.aiff), AU Audio (*.au), ProTracker Mod Audio (*.mod, *.mdz, *.nst, *.m15), Module Lists Audio (*.mol), Zipped Mod Audio (*.mdz, *.s3z, *.xmz, *.itz), ScreamTracker Mod Audio (*.s3m, *.stm, *.s3z), FastTracker Mod Audio (*.xm, *.xmz), Impulse Tracker Mod Audio (*.it, *.itz), MultiTracker Mod Audio (*.mtm), Octamed Mod Audio (*.med), Other MOD Audio (*.wow, *.669, *.far, *.okt) Formaty video: AVI Video (*.avi), MPEG Video (*.m1v, *.mp2, *.mp2v, *.mpa, *.mpe, *.mpeg, *.mpg, *.mpv2) Formaty ikon: Windows Icon (*.ico), Windows Cursor (*.cur), Animated Cursor (*.ani), Icon Library (*.icl), Executable File (*.exe), Dynamic Linking Library (*.dll)

Pobierz teraz za darmo!