Skip to content

Pobierz ntsn.serwis za darmo

Nazwa: ntsn.serwis
Kategoria: Programy Branżowe
Wydawca: E-Korki PL Group Spółka z o.o.
Licencja: Trial (testowa)

ntsn.serwis

Ntsn.serwis jest aplikacją przeznaczoną do wspomagania prowadzenia serwisu sprzętu komputerowego. Główne zalety aplikacji to prostota, intuicyjność, możliwość wydruku dokumentów oraz możliwość współdzielenia bazy danych pomiędzy serwisantami i komputerami, a także dostępność modułu sprawdzania statusu napraw on-line. Program wykorzystuje bazy danych SQLite (plik na dysku, który można udostępnić w sieci lokalnej) i/lub MySQL (baza danych zdalna bądź lokalna). Możliwe jest ustawienie sufiksu numeru naprawy w połączeniu z bazą danych w której znajduje się wpis dotyczący naprawy. Naprawy można koordynować poprzez dodawanie notatek (różne typy) oraz ustawianie statusu i postępu naprawy. Główne funkcje programu: * zarządzanie dostępem użytkowników do bazy danych i konfiguracji * zarządzanie bazami danych – możliwość korzystania z wielu baz danych na raz * obsługa bazy danych MySQL (zdalna/lokalna baza danych) * obsługa bazy danych SQLite (lokalna baza danych) * możliwość współdzielenia bazy danych pomiędzy wieloma instancjami aplikacji (lokalnej i zdalnej) * tworzenie wydruków – wydruk potwierdzenia naprawy, karta naprawy, zarządzanie szablonami wydruków * koordynacja naprawy poprzez dodawanie notatek z różnym stopniem ważności * ustawianie postępu naprawy, możliwość sprawdzania sumarycznego postępu napraw * dostęp do dedykowanego serwisu on-line umożliwiającego sprawdzanie statusów napraw * możliwość dodawania notatek pojawiających się w serwisie sprawdzania napraw on-line * możliwość uruchomienia serwisu sprawdzania statusów napraw on-line w domenie klienta z logo klienta

Pobierz teraz za darmo!