Skip to content

Pobierz SPECBUD – Fundamenty Bezpośrednie + Rysunki DXF za darmo

Nazwa: SPECBUD – Fundamenty Bezpośrednie + Rysunki DXF
Kategoria: Programy Branżowe
Wydawca: SPECBUD
Licencja: Demo

SPECBUD – Fundamenty Bezpośrednie + Rysunki DXF

Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych.

Program Fundamenty Bezpośrednie umożliwia kompleksowe projektowanie ław i stóp prostopadłościennych, schodkowych i trapezowych, na podłożu uwarstwionym, dla wielu przypadków obciążeń, w tym parcia bocznego. Obliczenia geotechniczne wykonywane są zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020, zaś obliczenia wytrzymałościowe zbrojenia i na przebicie – wg normy żelbetowej. Tworzone są rysunki siatki zbrojenia w podeszwie fundamentu i poszczególnych wkładek oraz zbrojenia uzupełniającego w górnej części fundamentu, a także tablica stali zbrojeniowej. Moduł Kalkulator Parametrów Geotechnicznych Gruntów umożliwia ustalenie wartości parametrów gruntów spoistych i sypkich metodą B przy wykorzystaniu tablic i rysunków normy gruntowej oraz zależności korelacyjnych. Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu pojedynczych fundamentów, co pozwala na wariantowanie obliczeń i sprawną optymalizację konstrukcji, a także umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych. Dodatkowy moduł Rysunki DXF współpracujący z programem Fundamenty Bezpośrednie umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek fundamentu jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń stopy lub ławy wykonanych programem Fundamenty Bezpośrednie. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści tego rysunku o dodatkowe składniki, które nie wynikają z obliczeń – można wprowadzić tzw. zbrojenie użytkownika, zbrojenie do połączenia ze słupem lub kotwy, a także dodatkowe opisy i elementy graficzne (koty, osie, opisy poziomów, itp.) oraz pole na tabliczkę rysunku. Rysunek fundamentu można uzyskać na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu FB1, albo poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku fundamentu do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.).