Skip to content

Pobierz SPECBUD – Schody Płytowe + Rysunki DXF za darmo

Nazwa: SPECBUD – Schody Płytowe + Rysunki DXF
Kategoria: Programy Branżowe
Wydawca: SPECBUD
Licencja: Demo

SPECBUD – Schody Płytowe + Rysunki DXF

Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych.

Program Schody Płytowe służy do projektowania płyty biegu i spoczników oraz belek spocznikowych. Możliwe jest definiowanie różnorodnej geometrii schodów – można m.in. zadawać różne grubości płyty biegu i spoczników, czy też ustalać warunki oparcia płyty schodów i belki spocznikowej na ścianie. Program na bieżąco sprawdza poprawność ukształtowania biegów zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi. Zestawienie obciążeń wykonuje się bardzo sprawnie korzystając z gotowych bibliotek obciążeń i współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych. Program przeprowadza obliczenia statyczne, wymiarowanie na zginanie i ścinanie, sprawdza ugięcia i zarysowania, a następnie przygotowuje rysunki zbrojenia i zestawienie stali dla płyty schodów i belek spocznikowych. Dodatkowy moduł Rysunki DXF współpracujący z programem Schody Płytowe umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego schodów (oraz belek spocznikowych) wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek schodów (oraz osobny rysunek belek spocznikowych) jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykonanych programem Schody Płytowe. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści tego rysunku o dodatkowe składniki, które nie podlegają obliczeniom – opisy i elementy graficzne (koty, osie, opisy poziomów, itp.). Rysunek schodów (i belek spocznikowych) można uzyskać na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu Schody Płytowe, albo poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku schodów do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.).